Core Plugs - Ford Capri

!

Ford Capri Core Plug Set

FOCP1

Ford Capri Mk3 2.8i V6 Cologne Core Plug Set

Ford Capri Core Plug Set

FOCP2
Ford Capri Mk1/2/3 3.0 V6 Essex Core Plug Set

Ford Capri Core Plug Set

FOCP3
Ford Capri Mk1/2/3 1.6 & 2.0 OHC Pinto Core Plug Set

Ford Capri Core Plug Set

FOCP2
Ford Capri Mk1 2.0 V4 Essex Core Plug Set

Ford Capri Core Plug Set

FOCP4
Ford Capri Mk1/2/3 1.3 & 1.6 OHV Kent Crossflow Core Plug Set