Windscreen Washers & Wipers - Ford Capri

!

Ford Capri Wiper Blade

DMW15S

Ford Capri Mk2 & Mk3 15" wiper blade - front passenger side

Ford Capri Wiper Blade

DMW16S

Ford Capri Mk2 & Mk3 16" wiper blade - front driver side

Ford Capri Wiper Blade

DMW18S

Ford Capri Mk2 & Mk3 18" wiper blade - rear screen

Ford Capri Wiper Blade Set

DMWset

Ford Capri Mk2 & Mk3 Wiper Blade Set

Ford Capri Washer Pump

DWP003
Ford Capri Mk2 & Mk3 Front Washer Pump